Banor

Svenska banor: 128 Antal hål : 2 316
Utländska banor:   38 Antal hål :    675
Antal banor totalt: 166 Antal hål totalt: 2 991