Hcp 2009

Datum Klubb Hcp Poäng Ändring Ny hcp
2009-01-01 Årsrevision 7,9 0 7,9
2009-05-10 Troxhammar GK Tävlingsrond 7,9 22 0,1 8
2009-05-15 gumbalde Sällskapsrond 8 21 0,1 8,1
2009-05-16 Gumbalde Sällskapsrond 8,1 19 0,1 8,2
2009-06-11 Grönlund Tävlingsrond 8,3 37 -0,2 8,1
2009-06-11 Grönlund GK Tävlingsrond 8,2 27 0,1 8,3
2009-07-04 Mälarö GK Skytteholm Tävlingsrond 8,1 33 0,1 8,2
2009-07-15 Kungl. Drottningholms GK Tävlingsrond 8,2 36 0 8,2
2009-07-27 Mälarö GK Skytteholm Tävlingsrond 8,2 24 0,1 8,3
2009-08-09 Mälarö GK Skytteholm Tävlingsrond 8,3 31 0,1 8,4
2009-08-26 Mälarö GK Skytteholm Tävlingsrond 8,4 20 0,1 8,5
2009-08-26 Mälarö GK Skytteholm Tävlingsrond 8,4 35 0 8,4
2009-09-19 Mälarö GK Skytteholm Tävlingsrond 8,5 31 0,1 8,6
2009-09-27 Mälarö GK Skytteholm Tävlingsrond 8,6 34 0 8,6