Hcp 2007

Datum Klubb Hcp Poäng Ändring Ny hcp
2007-01-01 Årsrevision 6,3 0 6,3
2007-05-24 Grönhögen GK Sällskapsrond 6,3 8 0,1 6,4
2007-05-25 Grönhögen GK Tävlingsrond 6,4 35 0 6,4
2007-06-14 Grönlund GK Tävlingsrond 6,5 25 0,1 6,6
2007-06-14 Grönlund GK Tävlingsrond 6,4 21 0,1 6,5
2007-07-12 Kungl. Drottningholms GK Tävlingsrond 6,6 24 0,1 6,7
2007-07-20 Manuell ändring 6,7 0,1 6,8
2007-07-23 Mälarö GK Skytteholm Tävlingsrond 6,8 26 0,1 6,9
2007-07-29 S:t Ibb GK Tävlingsrond 6,9 34 0 6,9
2007-08-30 Mälarö GK Skytteholm Tävlingsrond 6,9 22 0,1 7
2007-09-12 Huvudstadens GK Tävlingsrond 7 34 0 7
2007-09-22 Mälarö GK Skytteholm Tävlingsrond 7 25 0,1 7,1
2007-09-30 Mälarö GK Skytteholm Tävlingsrond 7,1 20 0,1 7,2