Ekonomi

Aktuellt saldo      7 869,38
Ingående saldo        68,33

INSPELAT                  PÅ 11%          PT 20%          TH 54%          PW 15%
24 630 kr                    2 696              4 874               13 359            3 701

2016-2017                        0              1 243                393                1 919
2015-2016                    803              1 602             1 686                       0
2014-2015                    359              1 030             1 131                1 184
2013-2014                 1 233                 904                676                     16
2012-2013                    301                   95             9 473                   582

TIPSLÖRDAG Mat & Dryck Spel Vinst Netto
-16 913 kr -5 151 -22 955 11 193

2016 0 -7882 5907 -1975
2015 -1 100 -4 166 1 535 -3 731
2014 -1 201 -3 814 763 -4 252
2013 -2 850 -7 093 2 988 -6 955

ÖVRIGT Rta
84,05 kr 84,05

2016 0
2015 0
2014 9,15
2013 33,13
2012 41,77